Monday, 8 April 2013

Zaman orang tidak peduli sumber pemerolehan harta

Sabda Rasulullah s.a.w, Akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah daripada sumber yang halal ataupun haram. - Abu Hurairah r.a.
Di zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialisme, segala sesuatu adalah bernilai dengan nilai harta. Manusia cakar-cakaran untuk memperolehi harta sebanyak yang mungkin. Meraka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta yang diperolehi, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun melayan kehendak isteri dan anak-anak mereka.  


No comments:

Post a Comment