Sunday, 7 April 2013

Kekayaan menurut pandangan Islam Dan Barat

Kekayaan menurut pandangan Islam


Kekayaan dalam islam adalah berlandaskan syariat islam. Oleh yang demikian banyak nilai-nilai murni dalam agama yang diserapkan dalam konsep asas ekonomi islam ini. Berikut adalah asas tersebut :
  
Pemilikan adalah hak Allah

Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah . Manusia hendaklah berkongsi nikmat ini dengan mewujudkan keseimbangan dan keharmonian dalam masyarakat . Firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 17 yang bermaksud :
Kepunyaaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Islam menggalakkan umatnya agar mensyukuri nikmat kurniaan Allah iaitu dengan menggunakannya ke jalan yang diredai Allah. Antara cara yang boleh digunakan untuk menunjukkan kesyukuran ialah :
  • Sentiasa memikirkan kebesaran Allah kerana nikmat yang dikurniakan .
  • Menggunakan nikmat dengan cara dan jalan yang betul.
  • Mengagihkan nikmat yang dikurniakan kepada golongan yang memerlukan .
  • Tidak kufur dengan nikmat kurniaan Allah.  

Kebebasan Individu
 
Islam tidak melarang umatnya dalam mencari harta kekayaan dunia. Nabi Muhammad swt dalam satu hadisnya yang bermaksud :
Berkerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya,dan beribadatlah seperti kamu akan mati esok .
Daripada hadis di atas jelas menunjukkan kebebasan individu untuk mencari kekayaan dunia. Islam juga membenarkan umatnya menjalankan pelbagai bentuk ekonomi selagi ianya selari dengan apa yang digariskan dalam Al Quran dan al Sunnah.


Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan semulajadi

Perbezan dalam ekonomi memang wujud secara semulajadi di dunia ini . Islam adalah agama yang adil dan sememangnya tidak membiarkan perbezaan ini menjadi terlalu jauh . Kekayaan yang dimiliki oleh golongan tertentu di kongsi dengan orang lain iaitu dengan mengeluarkan zakat harta bagi yang berharta dan zakat fitrah untuk semua orang islam.
 

Pengagihan kekayaan secara meluas
 
Islam memgagihkan kekayaan terhadap umatnya secara sekata tanpa menumpukannya kepada sesuatu kelompok masyarakat sahaja. Semua individu mempunyai hak yag sama dalam mendapatkan kekayaan. kekayaan yang diperolehi hendaklah daripada sumber yang halal .
 

Larangan terhadap kegiatan anti-sosial

Semua kegiatan ekonomi dalam islam hendaklah mementingkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Segala bentuk ekonomi yang mendatangkan keburukan dan bertentangan dengan ajaran islam adalah ditegah sama sekali. Sebagai contah riba,rasuah , pasaran gelap dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan ajaran islam. 

Hubungkait dengan agama dan tuhan
 
Ekonomi islam mempunyai hubungan yang rapat dan terus dengan agama. Segala perlakuaan adalah berlandaskan syariat dan hukum-hukum islam. sebagai contoh umat islam ditegah dari mengambil riba kerana ianya bertentangan dengan syariat islam . Barat pula tidak mementingkan nilai-nilai agama menyebabkan agama dipinggirkan secara terus daripada ursan-urusan dunia.Dalam aspek ekonomi,sebarang cara dibenarkan kerana tiada panduan dan bimbingan daripada agama . Islam menekankan konsep keredaan tuhan manakala barat sebaliknya .

Keadilan dalam urusan dan sosial

 
Islam mementingkan keadilan dalam ekonomi . Semua orang tidak kira islam ataupun tidak dilayan dengan adil dan tiada dasar diskriminasi diamalkan. Peluang yang sekata ini mewujudkan persaingan yang sihat antara peniaga dan ini akan meningkatkan lagi taraf ekonomi Negara islam dan dalam masa yang sama mengelakkan berlakunya kekecohan dan permusuhan kerana tidak puas hati terhadap pemerintah . Barat pula mementingkan keuntungan semata-mata dan ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadikan ekonomi barat tidak seimbang dan tidak sesuai untuk diamalkan.Muamalat yang diamalkan oleh islam juga membuktikan bahawa islam adalah agama yamg adil dalam urusan berkaitan sosial dan masyarakat.

Keseimbangan dalam masyarakat

Ekonomi islam merupakan platform yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang cemerlang. Hal ini adalah kerana ahli-ahli ekonomi memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengkritik dalam masyarakat. Pengaruh daripada ahli-ahli ekonomi ini mampu digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Barat pula tidak menggunakan pendekatan ini dalam menstabilkan masyarakat.

Landasan yang berkesan untuk menyebarkan agama Allah

 
Ahli-ahli ekonomi islam boleh menggunakan ekonomi dalam urusan penyebaran dakwah iaitu dengan mempamerkan aklak yang baik Dengan cara ini golongan bukan islam akan tertarik untuk mendekati islam . Manakala dalam masyarakat islam sendiri ianya membolehkan syariat islam diamalkan dengan meluas. Barat mengasingkan urusan agama dengan ekonomi dan ini menyukarkan agama unuk disebarkan dan dalam masa yang sama mengundang persaingan yang tidak sihat dalam ekonomi contohnya rasuah dan penindasan .Kekayaan menurut pandangan Barat

 

Masyarakat barat tidak memiliki undang-undang dan garis panduan yang tetap. Undang-undang yang dihasilkan juga hanya berlandaskan logik akal dan mengutamakan kepentingan sesetengah pihak. Undang-undang barat juga bebas dan tiada sebarang larangan. Sebagai contah undang-undang kapitalisme yang memeng terkenal dengan dasar penindasannya.

Sarjana barat mendefinisikan ekonomi sebagai tuntutan dunia semata-mata dan tiada kaitan langsung dengan aspek keagamaan. Ini menunjukkan agama dipisahkan secara terus daripada urusan dunia. Keadaan ini memberikan implikasi yang besar terhadap corak pemikiran dan amalan orang-orang barat berkaitan ekonomi.
Adam Smith menyatakan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa dengan mmusatkan perhatian kepada sebab-sebab kebendaan daripada kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian. 
Marshall pula menyatakan ekonomi sebagai ilmu tentang kehidupan manusia berhubung bagaimana mendapatkan pendapatan dan cara menggunakannya.

Daripada pandangan dua oang sarjana barat ini jelas sekali menunjukkan perbezaan antara barat dan islam
Daripada perbezaan di atas dapat disimpulkan bahawa ekonomi islam jauh lebih baik berbanding barat kerana ianya lebih teratur dan tersusun . Ekonomi islam juga mempunyai garis panduan yang lengkap . Hubungkait antara ekonomi dan agama juga jelas ditunjukkkan. 

No comments:

Post a Comment