Sunday, 7 April 2013

Hukum orang yang mampu bekerja

Diamnya orang yang mampu bekerja, adalah haram.

Setiap muslim tidak boleh bermalas-malasan untuk bekerja dalam mencari rezeki dengan alasan kerana sibuk beribadah kepada Allah serta malas dalam kehidupan, ini adalah kerana langit ini tidak akan mencurahan hujan emas.

Haram juga hukumnya apabila seorang muslim hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya. Sabda Rasullullah :

Sedekah tidak halal buat orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna. -Riwayat Termizi.


No comments:

Post a Comment